Vyberte si, co potřebujete


úvodní Sanace Betonu


Sanace betonu

Stejně jako u jiných oblastí, tak i ve stavebnictví dochází k poškození betonu u starších a novějších budov. Proto se při rekonstrukci stávajících objektů provádějí také sanace betonu, neboť jejich stav rozhoduje o celkové životnosti stavby.

Výhody sanace

zvýší se

odolnost betonu

prodlouží se

životnost budovy

zastaví se

korozní procesy

obnoví se

původní rozměry a tvar

Příčiny poruch betonu

K porušení betonu dochází z mnoha důvodů. Mezi nejčastější příčiny poškození betonu patří zejména dlouhodobý vliv povětrnostních podmínek (např. kolísání teplot, srážková voda, vliv CO2 atd.). Odolnost betonu vůči těmto vlivům se odvíjí od jeho kvality. Dalšími příčinami, které stojí za vznikem poruchy betony, jsou:

  • působení chemicky agresivních látek (např. posypové soli)
  • mechanické namáhání betonu
  • zamrznutí vody ve spárách a trhlinách
  • nevhodně zvolený druh betonu

Sanace s naší firmou

Při sanaci betonu je nutno odstranit všechny nesoudržné částí betonu. Podklad musí být soudržný, celistvý a pevný. Proto při sanaci provádíme především odstranění zkorodovaných vrstev, likvidujeme mechy, odmašťujeme atd. Z podkladu musí být odstraněn veškerý prach, nečistoty, mastnoty a nátěry.

Když je podklad očištěn, provádíme reprofilaci do původního stavu a aplikujeme novou ochrannou vrstvu, která zvýší jeho odolnost i životnost. Vše je provedeno rychle, důkladně a kvalitně.

Zeptejte se nás

2023 © Všechna práva vyhrazena
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. - zateplování fasád, sanace

tvorba webových stránek