Vyberte si, co potřebujete


úvodní O firmě


O firmě

Historie vzniku stavební společnosti je datována od roku 1999. Po celou dobu své činnosti je vlastněna původním majitelem, který je zároveň jejím jediným jednatelem a výrazně se podílí na jejím řízení, rozvoji a modernizaci.

Hlavním předmětem činnosti firmy bylo od jejího počátku provádění stavebních prací, spočívající v rekonstrukci, zateplení a výstavbě objektů občanské vybavenosti, bydlení a ke komerčním účelům. 

 

 

 

1. MIRAS stavitelství a sanace s.r.o.

V průběhu roku 2004 došlo v souvislosti se zvýšeným zájmem ze strany investorů o výrobní kapacity k významnému rozšíření. V souvislosti s touto situací společnost expandovala a změnila také svou právní subjektivitu z fyzické osoby na MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. Od roku 2012 společnost sídlí na adrese Pražská 810/16 v Praze – Hostivaři. Hlavní výrobní kapacity jsou stále součástí odštěpného závodu v Plzni sídlícího v novém areálu na adrese V Dolově 658 v Plzni - Křimicích, a to včetně stavebního dvora a skladovacích prostor.

2. Máme své místo na stavebním trhu

Během našeho dosavadního působení na stavebním trhu se jméno společnosti stalo synonymem serióznosti a vysoké odbornosti v oboru. Výsledkem je vybudování pevného postavení na českém stavebním trhu. Záměrem společnosti je přizpůsobení požadavkům a potřebám zákazníků s poskytnutím optimálního cenově výhodného řešení se zachováním vysoké kvality, garancí krátké doby výstavby a nadstandardní záruční lhůty. Nepřetržitě usilujeme o spokojenost svých zákazníků. Nejlepším důkazem jsou kladné reference a opětovný zájem o další spolupráci.

Společnost MIRAS stavitelství a sanace s. r. o. přijala jednotnou politiku systému managementu konkretizovanou v řízení jakosti a BOZP dle certifikací podle mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001 Systém řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001, kterých je společnost úspěšným držitelem již od roku 2009.

3. Neustále se modernizujeme a vyvíjíme

Díky uplatňování nejnovějších technologií a aplikací nových materiálů si developerská firma MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. zachovává svou suverenitu a vysokou profesionalitu poskytovaných služeb a prováděných prací. V současnosti působí na stavebním trhu jako firma poskytující kompletní servis v oblasti výstavby a stavební výroby a jejím jednoznačným cílem je vždy dosažení požadované kvality dostupné všem svým investorům.

Zákazníky stavební firmy MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. jsou jednak investoři ze soukromého sektoru, kteří využívají k financování např. dotace z fondů EU či komerční úvěry poskytované bankovními ústavy, ale také státní instituce využívající k zajištění finančního krytí prostředky ze státního rozpočtu či různých dotačních titulů poskytovaných v rámci EU.

V současnosti společnost poskytuje zákazníkovi kompletní, flexibilní servis a služby v těchto oblastech výstavby a stavební výroby:

 • realizace výstavby bytových a občanských staveb v celkové kompletaci (na klíč),
 • kompletní rekonstrukce a modernizace panelových, bytových domů a staveb občanské vybavenosti,
 • realizace fasád – venkovní kontaktní zateplovací systém fasád, štukové fasády, historické fasády,
 • realizace nových a opravy starých střešních plášťů včetně zateplení,
 • provádění všech typů vnějších a vnitřních omítek,
 • vlastní kovovýroba,
 • sanace a izolace vlhkého zdiva,
 • sanace a izolace betonových konstrukcí,
 • zajištění inženýrské činnosti – audity, projektová dokumentace, stavební dozor, stavební povolení atd.,
 • zajištění financování – dotační tituly, úvěry.

Hlavním krédem vedení společnosti je zajištění spokojenosti zákazníků, kteří ji úspěšně doporučí dalším zájemcům.

4. Finanční a ekonomická způsobilost společnosti

Stavební firma MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. dosahuje roční obrat ve výši 160 – 180 mil. Kč Výsledky hospodaření společnosti jsou pravidelně předmětem finančních analýz a auditů. Na základě pozitivních výsledků je společnosti poskytováno bankovní financování a závazkové limity na bankovní záruky v řádu desítek miliónů korun.

Jako dodavatel splňuje požadavky plynoucí z aktuální legislativy zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Společnost je schopna plnit své finanční závazky a v případě požadavku doložit tuto skutečnost v rozsahu, který zadavatel zakázky požaduje.

Proti vzniku škod z provádění díla a způsobení škod třetím osobám je společnost pojištěna v řádech desítek miliónů Kč u renomované pojišťovny.

Standardní službou je poskytování bezplatného poradenství, administrace žádosti k dosažení aktuálně vypsaných dotačních titulů poskytovaných z fondů EU a ve spolupráci s renomovanými finančními poradci bezplatný návrh optimálního způsobu bezrizikového financování, a to zejména s ohledem na současné i budoucí možnosti investorů.

5. Technická způsobilost a zázemí společnosti

Hlavní organizační strukturu společnosti tvoří stálý kvalifikovaný management skládající se z výrobního, obchodního oddělení a úseku přípravy a zakázek. Výrobní činnost společnosti zajišťuje výrobní ředitel a kmenový tým odborníků v počtu 8 stavbyvedoucích. Osoby zodpovědné za vedení staveb jsou držiteli požadovaných osvědčení o vzdělání. Mají profesní kvalifikaci a dlouholeté praktické zkušeností ve stavebnictví.

Pro samotnou realizaci zakázek společnost disponuje vlastními zkušenými pracovníky a spolupracovníky OSVČ hlavních stavebních profesí. Všichni účastníci stavebních zakázek pravidelně absolvují technologická školení jednotlivých systémů a školení BOZP.

Další důležitou součástí je obchodní spolupráce se subdodavateli, kteří podléhají  pečlivému výběru a prověření s navázáním dlouhodobé spolupráce.

Společnost disponuje vlastním technickým a výrobním vybavením potřebným pro realizaci zakázek.

Stavební vybavení:

 • prostředky pro zařízení staveniště  (oplocení, WC, stav. buňky, plechové sklady),
 • stavební výtahy, vrátky GEDA,
 • stropní a stěnové bednění systém PERI,
 • rámové, pomocné a pojízdné lešení,
 • vibrační, řezací a bouracími stroje (pily na řezání cihel, vibrátory pro betonáže, kompresory, bourací kladiva, vibrační pěchy, ...),
 • míchačky a míchadla,
 • injektážními čerpadlo,
 • prostředky pro vysoušení (topidla, velkokapacitní ventilátory, vysoušeče, ...),
 • tlakové mycí stroje,
 • laserové a nivelační měřící přístroje,
 • ostatní elektrická mechanizace ( vrtačky, pily, brusky, řezačky, …),
 • základní pracovní nářadí a pomůcky pro ochranu zdraví.

Nákladní doprava:

 • nákladní automobil DAF nosnost 10 t, s hydraulickou rukou – dosah 27 m,
 • nákladní automobil AVIA  nosností 5 t, s hydraulickou rukou – dosah 5 m,
 • dodávkové automobily pro přepravu dělníků a materiálu nosnost 1,5 t,
 • vozový park pro dopravu zaměstnanců a vedoucích pracovníků,
 • kontejnery pro odvoz stavební sutě a odpadu.

 

Veškerý odpad je ekologicky likvidován oprávněnými společnostmi zabývajícími se ukládkou a likvidací odpadu na základě celoročních smluv.

6. Areál v Plzni - Křimicích

Od února 2017 stavební firma sídlí na nové adrese v nově vybudovaném administrativním a výrobním areálu v Plzni - Křimicích, jehož součástí je administrativní budova, dvě výrobní haly a venkovní zpevněné skladovací plochy. 

Výrobní haly budou sloužit k výrobě klempířských a zámečnických prvků především pro vlastní činnost společnosti, je v souladu se záměrem jejího vedení na rozšíření stávajících výrobních kapacit a následné posílení postavení společnosti na stavebním trhu.

Celý tento po stavební a finanční stránce velmi náročný projekt byl v průběhu realizace podroben dohledu z Ministerstva průmyslu a obchodu. Naše společnost k jeho realizaci využila finanční podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Situace nového areálu v Plzni – Křimicích:

Cílem vedení firmy je dosažení dlouhodobé prosperity, rozvoje a stability celé společnosti. Samozřejmostí je zavedení a respektování norem jakosti kompatibilních s předpisy EU.

7. Všeobecné obchodní podmínky

Od 6. 12. 2021 se řídíme novými všeobecnými podmínkami o dílo.

Podmínky k zobrazení: VOP k zobrazení

Podmínky ke stažení: VOP ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky 2018  

Kontaktujte nás

Pokud jste začali uvažovat rekonstrukci nebo zateplení vašeho domu, nebo už jste si nás vybrali a máte dotazy, na které chcete znát odpověď, není nic jednoduššího než vyplnit náš kontaktní formulář.  

8. Politika organizace

Jsme dynamickou, konkurenceschopnou a k životnímu prostředí šetrnou organizací. 

Politika organizace ke stažení: Politika organizace [896.09 kB]

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů.

2023 © Všechna práva vyhrazena
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. - zateplování fasád, sanace

tvorba webových stránek