Vyberte si, co potřebujete


úvodní Rádce předsedy Kdy je potřeba stavební povolení?


Kdy je potřeba stavební povolení?

Stavební povolení není potřeba pro všechny typy staveb. Je důležité rozlišovat, kdy je stavebního povolení potřeba, kdy stačí pouze ohlášení stavby a kdy ji nemusíme hlásit stavebním úřadům vůbec.

Stavby, pro které nemusíte vyřizovat ohlášení ani povolení

 • běžné udržovací práce a menší úpravy na bytě a domě, např. úprava omítek, podlah a dlažeb
 • výměna zařizovacích předmětů (kuchyňské linky, radiátorů, sprchového koutu)
 • stavby do 25 mzastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím a podsklepené nejvýše do hloubky 3 m umístěné na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci
 • skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, s umístěním min. 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení
 • bazén do 40 m2 zastavěné plochy, s umístěním min. 2 m od hranice pozemku
 • veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky

Stavby, pro které stačí ohlášení

 • stavby k bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nanejvýš se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
 • změny staveb, kde nepřekračujeme hodnoty z předchozího bodu
 • stavební úpravy pro změnu užívání stavby, kterými nezasahujeme do nosných konstrukcí stavby
 • opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím

Stavby ,pro které musíte mít stavební povolení

Jednoduše řečeno - stavební povolení potřebujeme na všechny ostatní stavby, které nesplňují parametry z předchozích bodů. Uvedeme si tedy pár příkladů:

 • bazény nad 40 m2 zastavěné plochy
 • skleníky nad 40 m2 zastavěné plochy
 • opěrné zdi nad 1 m výšky
 • stavby k bydlení a rekreaci nad 150 m2 zastavěné plochy s jedním nebo více podzemními podlažími nad 3 m hloubky a více než dvěma nadzemními podlažími a podkrovím

Pokud budete pro svou stavbu potřebovat stavební povolení, budete na příslušném stavebním úřadě předkládat tyto dokumenty:

 • doklad o vlastnictví pozemku, na kterém chcete stavět
 • výpis z katastru nemovitostí
 • souhlas všech vlastníků sousedních pozemků a staveb
 • stanoviska vlastníků technické infrastruktury - přípojky kanalizace, vody, plynu, elektřiny, síťové kabely
 • stanoviska dotčených orgánů - životní prostředí, krajská hygienická stanice, požární ochrana, památková péče, místní pozemní komunikace, průkaz energetické náročnosti budovy, odbor dopravy
 • geodetické zaměření pozemku
 • hydrogeologický průzkum
 • měření radonu
 • kompletní projektová dokumentace

Kdy není potřeba stavební povolení?

Stavební povolení není potřeba v případě, že jde o drobné stavby a úpravy okolo rodinného domu jako je například skleník nebo oplocení. Tyto a podobné úpravy na vašem pozemku mají však také svá pravidla. Skleníky se musí vejít do plochy 40 m2 a výšky 5 metrů, pokud jsou dál jak 2 metry od pozemku sousedů. Stavba zdí musí splňovat výšku do 1 metru nebo oplocení do výšky 2 metrů. Dále také stavby u domu, které stojí na pozemku a mají zastavěnou plochu nanejvýš 25 m2, jedno nadzemní podlaží a maximální výška je 5 metrů, podsklepené do hloubky nejníže 3 metry.

Nevíte si rady se stavebním povolením? Ozvěte se nám

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

2023 © Všechna práva vyhrazena
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. - zateplování fasád, sanace

tvorba webových stránek