Vyberte si, co potřebujete


úvodní Sanace Chemická injektáž vlhkého zdiva


Chemická injektáž vlhkého zdiva

Častou příčinou poškození rodinných i bytových domů bývá nadměrná vlhkost zdiva. Spolu s vlhkostí se do konstrukce budovy dostávají vodorozpustné soli, které jsou přítomny v okolní zemině, a ve spodní stavbě pak narušují izolační i statické schopnosti stavebních konstrukcí.

Mezi soli patří především sírany, dusičnany a chloridy, které se usazují v odpařovací zóně omítky a zmenšují průměr pórů u stavebních materiálů. Tím dochází k jejich poškození.

Co způsobuje vlhkost?

Nadměrná vlhkost v konstrukci zvyšuje rovněž vlhkost vzduchu v interiéru a snižuje tepelně-izolační vlastnosti zdiva. Kvůli nadměrné vlhkosti pak dochází ke vzniku a rozšíření plísní, které jsou zdraví nebezpečné. Pro jejich odstranění je nezbytné provést sanaci postižených konstrukcí, která zabrání pronikání vlhkosti, a omezit působení vody i solí.

Jak řešit problém vlhkosti zdiva?

Cesta k vyřešení problematiky vlhkého zdiva vede od stanovení příčin přes návrh po realizaci sanačních opatření a odstranění všech problémů. Způsob sanace zdiva vychází ze stavebního průzkumu, během kterého jsou vyhodnoceny příčiny zvýšení vlhkosti, obsah solí a stupeň nasycení zdiva vodou. Jednou z metod vedoucích k odstranění vzlínající vlhkosti ve zdivu je injektáž vlhkého zdiva.

Co je to injektáž vlhkého zdiva?

Jde o nedílnou součást stavebních postupů při odvlhčení spodní stavby je považována za nejšetrnější metodu ke stavbě. Hlavními výhodami této technologie jsou:

  • rychlá aplikace,
  • možnost provádění za běžného provozu,
  • nenarušuje statiku objektu,
  • lze ji použít na všechny stavební materiály,
  • příznivá cena,
  • je šetrná ke stavebním a konstrukčním materiálům.

Princip injektáže

Principem injektáže vlhkého zdiva je vytvoření vodoodpudivé vodorovné vrstvy uvnitř zdiva, tzv. izolační clony. Ve zdivu se napuštěním do předem připravených vrtů injektážní kapalinou vytvoří bariéra proti vzlínající vodě. Mikroemulze na bázi silanů a siloxanů pronikne do pórů zdiva cihelného, smíšeného i kamenného včetně betonu.

V jeho struktuře vytvoří chemicky pevně vázanou vodoodpudivou mikrovrstvu bránící dalšímu kapilárnímu vzlínání vody do zdiva. Po ukončení reakce dochází k chemické stabilizaci účinné složky, která stává se nerozpustnou a je nezávislá vůči změnám vlhkosti pod úrovní aplikace. 

Tato metoda není omezena tloušťkou zdiva, v případě větší tloušťky konstrukce je vhodné provedení injektáže oboustranně proti sobě umístěných vrtů. Chemická injektáž vlhkého zdiva může být také použita v případech sanace vysoce zavlhčeného zdiva, které by muselo být předinjektáží předem vysoušeno. Tato samotížná, tzv. gravitační technologie však není určena proti tlakovému působení vody, jež se provádí za použití vysokotlaké aplikační techniky.

Sanace zdiva injektáží

Možnosti provedení sanace vlhkého zdiva

Další možností provádění sanace vlhkého zdiva je chemická beztlaková injektáž, která je prováděna pomocí vhodné nádoby. Roztok se nalévá do předem připravených otvorů až do jejich úplného nasycení, tzn. dokud materiál zdiva stále přijímá další roztok. 

Dodatečná opatření

Po provedení chemické injektáže zdiva je však nutno nad úrovní vodorovné injektážní clony, pro obnovu omítky použít speciální sanační omítky. Naše společnost odstraní starou omítku a provede nutná opatření v podloží, případně doplní svislou izolaci ploch pod úrovní terénu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Zeptejte se nás

 miras@mirascz.eu

 377 828 417

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů.

2023 © Všechna práva vyhrazena
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. - zateplování fasád, sanace

tvorba webových stránek