Vyberte si, co potřebujete


úvodní Nová zelená úsporám 2016-2021


Nová zelená úsporám 2016-2021

Nová zelená úsporám je oblíbený dotační program od Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, dále pak výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Cíl programu

Cílem celého programu Nová zelená úsporám je zejména zlepšení životního prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů. Tohoto snížení lze docílit pomocí snížení energetické náročnosti budov a podpora výstavby domů, které mají velmi nízkou energetickou náročnost a efektivně využívají zdroje energie.

Dalším cílem programu Nová zelená úsporám je ušetření peněz majitelům a vytvoření lepšího a zdravějšího životního prostředí.

Kdo může požádat o podporu?

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory programu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů. Mohou to být jak fyzické tak právnické osoby. Stejné podmínky platí i pro bytové domy na území hl. m. Prahy. Může se tak jednat o společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města a obce nebo jiné právnické osoby.

2. výzva pro bytové domy

Cíle jsou pro všechny výzvy stejné, liší se pouze objekty, na které je možné podporu žádat. Druhá výzva se týká bytových domů na území hl. m. Prahy. Výzva zahrnuje oblasti podpory na snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a na efektivní využití zdrojů energie.

V rámci oblasti snižování energetické náročnosti se jedná především o dotace na zateplení obálky budovy a také na podporu zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru. V rámci této oblasti je možné opatření vhodně kombinovat a podporu tak navýšit.

V druhé oblasti, která se zaměřuje na efektivní využití zdrojů energie se jedná o výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva, výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem nebo na instalaci termických a fotovoltaických systémů.

3. výzva pro rodinné domy

Třetí výzva se týká rodinných domů a zahrnuje stejné oblasti podpory, jaké jsou u bytových domů a jednu oblast navíc. Tou oblastí je podpora na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. 

Přijímání žádostí

O podporu v tomto programu mohou požádat od 22. října 2015 vlastníci rodinných domů po celé ČR a od 15. března 2016 majitelé pražských bytových domů. U rodinných domů žadatelé mohou požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, u bytových i o miliony. Poprvé je časově neomezena a o dotaci je možné žádat do konce roku 2021. Doporučení je, poslat přihlášku co nejdřív. Peníze na tento program jsou uvolňovány postupně v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek.

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky a je možné je podávat před zahájením, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření. Za oprávněné žádosti se považují výdaje za dodávky nebo služby, které jsou prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu (1. 1. 2014 pro rodinné domy a 1. 1. 2015 pro bytové domy).

Podmínky pro rok 2016

Pokud máte v plánu podat si v tomto roce žádost o získání podpory, pak si přečtěte podmínky pro bytové domy nebo rodinné domy pro rok 2016.

2018 © Všechna práva vyhrazena
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. - zateplování fasád, sanace

tvorba webových stránek