Vyberte si, co potřebujete


úvodní Nová zelená úsporám 2016 - 2022


Nová zelená úsporám 2016 - 2022

Nová zelená úsporám je oblíbený dotační program od Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, dále pak výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Cíl programu

Cílem celého programu Nová zelená úsporám je zejména zlepšení životního prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů. Tohoto snížení lze docílit pomocí snížení energetické náročnosti budov a podpora výstavby domů, které mají velmi nízkou energetickou náročnost a efektivně využívají zdroje energie.

Dalším cílem programu Nová zelená úsporám je ušetření peněz majitelům a vytvoření lepšího a zdravějšího životního prostředí.

Kdo může požádat o podporu?

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory programu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů. Mohou to být jak fyzické, tak právnické osoby. Stejné podmínky platí i pro bytové domy na území hl. m. Prahy i  celého území České Republiky. Může se tak jednat o společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města a obce nebo jiné právnické osoby.

Výzva pro bytové domy

Výzvy pro bytové domy jsou tři, 1. výzva je již uzavřena, ale další dvě výzvy jsou stále aktuální.

Výzva č. 1 - výzva pro vlastníky na celém území ČR vyjma hlavního města - UZAVŘENA

Výzva č. 2 - výzva pro vlastníky bytových domů na území hl. města Prahy - OTEVŘENA

Druhá výzva se týká bytových domů na území hl. m. Prahy. Výzva zahrnuje oblasti podpory na snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a na efektivní využití zdrojů energie.

V rámci oblasti snižování energetické náročnosti se jedná především o dotace na zateplení obálky budovy a také na podporu zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru. V rámci této oblasti je možné opatření vhodně kombinovat a podporu tak navýšit.

V druhé oblasti, která se zaměřuje na efektivní využití zdrojů energie se jedná o výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva, výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem nebo na instalaci termických a fotovoltaických systémů.

  • zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 3. 2016
  • ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31.12.2022

Výzva č. 3 - pro stavebníky v velmi nízkou energetickou náročností - OTEVŘENA

Třetí výzva je určena pro stavebníky s nízkou energetickou náročností staveb, pro výstavbu zelených střech nebo využívají systémů sběru tepla z odpadních vod.

  • zahájení příjmů žádostí o podporu: 15. 3. 2016
  • ukončení podání žádostí: 31. 12. 2022

Výzva pro rodinné domy

Výzvy pro rodinné domy jsou obdobou pro bytové, pouze se liší v typu stavby. Výzva č. 1 a 2. jsou již uzavřené, podávat žádost je možné pro výzvu č. 3.

Výzva č. 1 - výzva pro vlastníky na celém území ČR vyjma hlavního města - UZAVŘENA

Výzva č. 2 - výzva pro vlastníky bytových domů na území hl. města Prahy - UZAVŘENA

Výzva č. 3 - pro stavebníky v velmi nízkou energetickou náročností - OTEVŘENA

  • zahájení příjmů žádostí o podporu: 22. 10. 2015
  • ukončení podání žádostí: 31. 12. 2022

Přijímání žádostí

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky a je možné je podávat před zahájením, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření. Časově dle jednotlivých harmonogramů. U rodinných domů žadatelé mohou požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, u bytových i o miliony. Doporučení je, poslat přihlášku co nejdřív. Peníze na tyto programy jsou uvolňovány postupně v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek.

 

2023 © Všechna práva vyhrazena
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. - zateplování fasád, sanace

tvorba webových stránek