Vyberte si, co potřebujete


úvodní Rádce předsedy Kdy potřebujete průkaz energetické náročnosti budovy?


Kdy potřebujete průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti budov slouží, jak už je patrné z jejího názvu, k vyhodnocení její energetické náročnosti. To znamená, že vyčísluje množství spotřebované energie při běžném provozu u hodnocené budovy a na základě toho ji zařadí do příslušné třídy od A (nejúspornější) do G (energeticky náročnější, nejdražší provoz). Je to velmi podobné jako energetické štítky na spotřebičích.

Tento průkaz energetické náročnosti hodnotí veškerou energii, která je potřebná pro provoz budovy a lze ho zpracovat pro jakoukoliv budovu. Konkrétně zahrnuje:

 • energii na vytápění
 • přípravu teplé vody
 • chlazení
 • úpravu vzduchu větráním a klimatizací
 • energii na osvětlení

Povinnost doložení energetického průkazu budovy

Průkaz energetické náročnosti budov není žádnou novinkou. Funguje od 1. 1. 2009, kdy byl stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, povinen doložit energetickou náročnost budovy tímto průkazem. V roce 2015 však došlo k novele tohoto zákona. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu:

 • při výstavbě nové budovy
 • při pronájmu nebo prodeji novostavby
 • při větší rekonstrukci novostavby (alespoň 25 % celkové plochy obálky budovy – např. zateplení, výměna oken, střechy, dveří atd.)
 • pro budovu užívanou orgánem veřejné moci
 • pro užívané bytové domy
 • pro užívané administrativní budovy

Pokud tedy máte v plánu nemovitost prodávat nebo pronajímat, je nutné, abyste si pořídili předem tento průkaz, jinak fyzickým osobám hrozí stotisícová pokuta a právnickým osobám dokonce až dvousettisícová pokuta.

Totéž platí i v případě, že máte v plánu stavět nebo přestavovat. Tento štítek si musíte zajistit dřív, než zažádáte o stavební povolení. V případě, že se jedná o ucelenou část nemovitosti, tedy typický byt v bytovém domě, prozatím stačí průkaz jen při jeho prodeji. Avšak od ledna 2016 došlo k další změně a je nutné průkaz dokládat i při pronájmu bytu nebo kanceláře.

Průkaz není potřeba u:

 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou, která je menší než 50 m2
 • budovy, která je určená pro bohoslužby a náboženské účely
 • památkových budov
 • průmyslových nebo zemědělských budov s roční spotřebou do 700 GJ
 • staveb pro rodinou rekreaci

Zpracování průkazu

Při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy počítejte s tím, že za něj zaplatíte několik tisíc korun. Částka se však odvíjí od velikosti domu a také konkrétním energetickém specialistovi. Samotný průkaz bude platit deset let jen, pokud nebudete budovu rekonstruovat, přestavovat, ani zásadně renovovat.

Změny platné od července 2015

Od července 2015 platí několik dalších novinek v tomto zákoně.

 • Staré domy, které byly postavené před rokem 1947 a neprošly zásadní rekonstrukcí, nepotřebují energetický průkaz jak při prodeji, nebo pronájmu, ale to je v případě, že se kupující a prodávající písemně dohodnou. V tomto případě automaticky stavba spadne do nejhorší energetické třídy G.
 • Energetický průkaz budovy nepotřebují ani bytové domy, dokud se některý byt neprodává. To znamená, že majitelé a správci bytových domů si nemusí nutně pořizovat průkaz energetické náročnosti, ale to platí jen do chvíle, dokud se žádná z jednotek nebude prodávat. Pak už je průkaz nezbytný.
 • Výjimkou jsou však družstevní byty, kde nejde o prodej, ale pouze o převod práva k užívání.

Postup při prodeji bytu

Pokud jste vlastníkem bytu, který chcete prodat, je nutné nejprve vyzvat společenství vlastníků jednotek o vystavení ověřené kopie průkaz na dům. V případě, že kopii neobdržíte, lze ji nahradit vyúčtováním dodávek energií za poslední tři roky.

Informace v inzerátu

Pokud prodáváte nemovitost přes inzerát, je nutné v něm informovat, do jaké energetické třídy spadá. Pokud prodej zajišťuje realitní kancelář, pak ona také zodpovídá za informaci v inzerátu. Pokud realitní kanceláři není dodána kopie průkazu energetické náročnosti od majitele, je povinna uvést nejhorší energetickou třídu G. V případě neuvedení třídy v inzerátu hrozí realitní kanceláři nebo soukromému prodejci pokuta až do výše sto tisíc korun.

Rekreační budovy

U rekreačních budov (konkrétně chalup a chat) průkaz energetické náročnosti být nemusí, ale budova musí být určená jen pro rekreaci, musí být užívaná jen část roku a odhadovaná spotřeba energie musí být nižší než čtvrtina spotřeby, které by měl objekt při celoročním obývání.

Přibude více kontrol

V letošním roce přibude kontrol. Státní energetická inspekce bude kontrolovat jak samotné průkazy energetické náročnosti, tak i dodržování pravidel (např. v inzerátech nebo předání průkazu kupujícímu či novému nájemci atd.). Kontroly by měly probíhat u každého dvacátého průkazu, a to i u zpětně vydaných.

Zeptejte se nás

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

2022 © Všechna práva vyhrazena
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. - zateplování fasád, sanace

tvorba webových stránek