Vyberte si, co potřebujete


úvodní Novinky Tiskové prohlášení jednatele společnosti ke stavbě Panorama Bolevák...


Tiskové prohlášení jednatele společnosti ke stavbě Panorama Bolevák...

27.11.2017

Tiskové prohlášení ohledně stavby developerského projektu „PANORAMA BOLEVÁK“ 

Stavební společnost MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. se tímto jako generální dodavatel díla - stavby bytových domů v rámci developerského projektu „PANORAMA BOLEVÁK" - dovoluje vyjádřit k nepravdivým a záměrně zkresleným informacím týkajících se jejího plnění na výše uvedeném prováděném díle.

Při podpisu smlouvy o dílo bylo společnosti MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. předáno stavební povolení pro stavbu bytových domů se čtyřmi patry, dle kterého měla stavba probíhat. Ze strany společnosti PANORAMA BOLEVÁK s.r.o. (Stama Prima s.r.o.), jakožto objednatele, byly ovšem vzneseny požadavky na změny v provádění díla oproti předanému stavebnímu povolení, konkrétně byl vznesen požadavek na stavbu bytových domů s pěti patry namísto původně plánovaných čtyř pater.

Požadavek na přistavení dalšího patra neznamená, že je možné bez dalšího postavit o jedno patro více. Takovýto požadavek má zásadní vliv na stavbu bytových domů již od jejich základů. Nejdříve musí dojít k přepracování projektové dokumentace (v první části hlavně kompletní statika budov), dle které má stavba probíhat. Tu si objednatel prostřednictvím naší společnosti objednal u specialistů a vygeneroval ve smluvním rozpočtu na zmiňované práce potřebnou rezervu v oddíle VRN, jelikož věděl, že bez těchto projekčních prací se stavba neobejde. Při tvorbě nové projektové dokumentace musela být přepočítána statika budov tak, aby budovy byly stabilní a nehrozilo praskání zdí a omítek, či dokonce i samotné zřícení budov. Při přistavení dalšího patra bylo nutné zohlednit nejen statiku budov a dodržení stavebních norem, ale dodržení dalších bezpečnostních předpisů, zejména předpisů o požární ochraně. Stěžejní změny probíhaly v dodávkách prefa výrobků (schody, balkóny, stropy, překlady nad otvory). Projekty na statickou část budovy byly dokončeny v polovině října t.r.

Až na základě těchto projektů se mohlo provádění díla naplno rozjet.

Dále bylo potřeba, aby investor stavbu pátých pater budov nechat schválit stavebním úřadem. Nemáme přesné informace jestli tato změna již byla schválena stavebním úřadem, či nikoliv. Každopádně stavba pátých pater pokračovala i přes nedodání potřebných dokumentů a povoleních.

Na základě těchto nedostatků a rozsáhlých chyb původního projektu se investor rozhodl nechat zpracovat realizační dokumentaci stavby. Tu si opět objednal prostřednictvím naší společnosti u specialistů. Na její financování, stejně jako u statiky, vytvořil investor rezervu ve smluvním rozpočtu v souboru VRN.

V průběhu provádění stavby došlo mezi společností MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. a společností PANORAMA BOLEVÁK s.r.o. (Stama Prima s.r.o.), díky těmto zásadním nedostatkům k neshodám, které znemožňovaly společnosti MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. řádné provádění stavby. Společnost MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. se snažila vyjít vstříc požadavkům objednatele, trvala ovšem na tom, aby bytové domy byly postaveny řádně a v souladu se všemi právními předpisy a normami tak, aby byla zachována bezpečnost budoucích vlastníků a uživatelů bytových domů.

V neposlední řadě naše společnost aktuálně eviduje u investora pohledávku v řádech miliónů korun. Společnost MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. se cítí být zveřejňovanými záměrně zkreslenými informacemi poškozena a je připravena se bránit právní cestou, pokud takovýto postup bude nutný.

MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.

Michal Fictum, jednatel

»zpět do archivu novinek

2022 © Všechna práva vyhrazena
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. - zateplování fasád, sanace

tvorba webových stránek